Mail

@Altclinicthai official line

@altclinicthai

กดติดตาม เพื่อ 1.รับข้อมูลข่าวสาร หรือปรึกษาอาการโรคต่างๆ 2.แนะแนวให้คำปรึกษาเรื่องการเรียนแพทย์แผนจีน 3.สอบถามรายละเอียดคลินิกแพทย์จีนใกล้บ้านท่าน โดยทีมงานแพทย์จีน